Z radością przyjęliśmy wiadomość, iż wniosek inwestycyjny o dofinansowanie projektu w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

    Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

    Dofinansowaniem w ramach Programu objęto zadanie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w wariancie rozszerzonym.

Wariant rozszerzony OSA w miejscowości Mokre obejmować będzie:

  • siłownię plenerową i elementy placu zabaw;
  • strefę relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni,
  • stół do gier edukacyjnych (szachy/ warcaby).

 

MSIT    OSA 

 

logo

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” został wybrany do dofinansowania. W ramach przedsięwzięcia będzie wykonanych 399 instalacji fotowoltaicznych oraz 155 solarnych. Na terenie Gminy Grodziec zostanie wykonanych 176 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz 45 sztuk kolektorów słonecznych, natomiast w Gminie Rzgów 110 sztuk kolektorów słonecznych oraz 223 sztuk instalacji fotowoltaicznych,. Przedmiotowe instalacje będą produkowały energię cieplną oraz elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domów mieszkalnych. Jest to projekt parasolowy. Dzięki jego realizacji, mieszkańcy uczestniczący w projekcie otrzymają dostęp do bezpiecznej, naturalnej energii i ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł. Zwiększeniu ulegnie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej (1,33 MWe) oraz cieplnej (0,6 MWt). Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie 1470,29 MWhe/rok, natomiast produkcja energii cieplnej wyniesie 417,76 MWht/rok.


Całkowita wartość projektu wynosi 7 846 340,16 zł. Dofinansowanie to kwota 6 024 525,45 zł (w tym Gmina Rzgów- 3 566 096,80 zł, Gmina Grodziec- 2 458 428,65 zł).


W ramach konkursu złożono 187 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 18 projektów.


Wnioski wybrane do dofinansowania


W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie otrzymają wszyscy mieszkańcy Gminy Grodziec, którzy złożyli wnioski w wyznaczonym terminie. O dalszych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

W piątek 30 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowy na 2 zadania, które będą w najbliższym czasie realizowane na terenie naszej gminy.

 

Podpisane dokumenty dotyczą dofinansowania projektów:

  1. "W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas" - budowa rekreacyjnego placu zabaw, kwota pomocy 38 496 złotych;
  2. "Rekreacją Grodziec Stoi" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec, kwota pomocy 50 887 złotych;

PROW II maly

Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 europ                       PROW