W poniedziałek 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie na operację z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 1

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi (13 szt.) do granicy posesji oraz zaprojektowanie i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym prowadzącym ścieki do istniejącej kanalizacji. W ramach zadania wykonane zostaną także 2 nitki wodociągu (przyłączy), który umożliwią podłączenie przyszłych budynków do sieci wodociągowej bez ingerencji w zaprojektowaną już drogę.

Kolejne 285 tysięcy złotych dla Gminy Grodziec na gospodarkę wodno - ściekową - zdjęcie 2

Zakładany koszt całkowity operacji to 570 013,01 zł, z czego 50% tj. 285 020,00 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Grodziec.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: marzec 2022 r.

 

Relacja w wydarzenia w Telewizji Wielkopolskiej

 

 

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Grodziec dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 17 czerwca 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Królików i Łagiewniki na terenie Gminy Grodziec”.

Przedmiotem inwestycji była budowa ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. W ramach programu OSA w obu miejscowościach zostały wybudowane: plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu w tzw. „wariancie rozszerzonym”. Zagospodarowanie terenu objęło także tereny zielone, elementy małej infrastruktury pomocniczej oraz ogrodzenie obiektu.

OSA w Królikowie

„OSY” w Królikowie i Łagiewnikach zostały wyposażone w następujące elementy:

 1. Siłownie plenerowe z następującym zestawieniem urządzeń:
  1. "Kręciołek dla niepełnosprawnych";
  2. "Biegacz";
  3. "Wahadło";
  4. "Wioślarz";
  5. "Orbitrek";
  6. "Wypychacz".
 2. Strefy relaksu składają się z:
  1. stołu do gry w szachy/chińczyka wraz z dwoma ławkami;
  2. gry "kółko i krzyżyk";
  3. czterech ławek montowanych na stałe.
 3. Place zabaw z zestawieniem urządzeń o charakterze sprawnościowym:
  1. huśtawka typu "Bocianie gniazdo";
  2. urządzenie sprawnościowe typu "Osa";
  3. urządzenie sprawnościowe typu: "Małpi Gaj”.

OSA w Łagiewnikach

Zagospodarowany teren pozwoli mieszkańcom spędzać czas i jednocześnie kształtować koordynację i sprawność ruchową na świeżym powietrzu.

Wartość całkowita obu inwestycji to ponad 150 tys. zł, z czego około 97 tys. zł stanowiło dofinansowanie.

OSA - tablica

 

Galeria fotografii.