Gmina Grodziec informuje, iż wybudowano kanalizację sanitarną przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Długość wybudowanej sieci grawitacyjnej wynosi 73 metry wraz z pięcioma studniami rewizyjnymi o średnicy 1000 mm z kręgów betonowych o głębokości 2,5 m. Uzbrojono jedną istniejącą przepompownię w pompę o przepustowości 10 m3/h wraz z automatyką. Zamontowano separator tłuszczu o średnicy 1200 mm i wysokości 1480 mm.

Wartość inwestycji wyniosła 403 448,61 zł brutto, w tym wartość umorzenia pożyczki wynosi: 98 402,10 zł.

Przedsięwzięcie pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w m. Grodziec" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zawartej Umowy Pożyczki.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej w m. Grodziec - tablica informacyjna

 

Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych - logo

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż od dnia 06.12.2023 r. rozpoczną się drugie przeglądy techniczne instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” (montaż w latach 2018-2019). Przeglądy zostaną przeprowadzone przez firmę ESOLEO Sp. z o.o., której przedstawiciele będą posiadać stosowne, pisemne upoważnienie Wójta Gminy Grodziec do ich wykonania. W celu ustalenia terminu wykonania przeglądu technicznego, pracownicy firmy ESOLEO skontaktują się z Państwem telefonicznie.

Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych - zdjęcie 1