Gmina Grodziec pozyskując dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150 tysięcy złotych zakończyła w grudniu długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję polegającą na przebudowie drogi gruntowej w sołectwie Stary Borowiec. Wybudowany odcinek drogi o długości ok. 1050 mb jest drugim etapem inwestycji, który docelowo pozwoli na połączenie drogą asfaltową miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Stara Huta, Stary Borowiec, Mokre. Wartość przedsięwzięcia to ponad 460 tysięcy złotych.

Pierwsza droga asfaltowa w sołectwie Stary Borowiec - zdjęcie 1

Pierwsza droga asfaltowa w sołectwie Stary Borowiec - zdjęcie 2

 

Herb Województwa Wielkopolskiego                                                               Herb Gminy Grodziec

 

logo

„Czyste Powietrze” - nowe zasady

 

Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Nowa wersja Programu dostępna jest na stronie WFOŚiGW:
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Szczegółowych informacji udziela: Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

Urzędu Gminy Grodziec, tel. 63 2485500 wew. 25.

 

Załączniki:

  1. Ulotka „Czyste Powietrze”;
  2. „Czyste Powietrze” – baza wiedzy;
  3. „Czyste Powietrze” – I i II część programu.


/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodzie

 

3 sierpnia br. rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice". Inwestycja obejmuje gruntowny remont dachu budynku, w którym obecnie działalność statutową prowadzi Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach. Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 328/70 z dnia 21.05.1984 r.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 1

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane m.in.: całkowita wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej, orynnowania oraz montaż instalacji odgromowej.

Wartość zadania to około 492 tys. zł. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planuje się na koniec września br.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice - zdjęcie 2