EFRR Samorzad kolorPL

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody  
  użytkowej,

- redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2, pyłów, dwutlenki siarki,
  co z kolei zapobiegnie zanieczyszczeniom środowiska.

- poprawa zdrowia i życia człowieka w związku ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery,

- zwiększenie efektywności energetycznej,

- poprawa jakości powietrza,

 

logo

17 października 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec przy ul. Leśnej 50, podczas konferencji prasowej, Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Wójtem Gminy Grodziec Anną Andrzejewską na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20014-2020 projektu pt. ,,Samorządy i Lasy Państwowe- razem dla grodzieckiej przyrody’’. Gmina Grodziec otrzymała wsparcie w wysokości blisko 800 tys. zł, przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na rozbudowę Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu, budowę edukacyjnej ścieżki ekologicznej w ciągu drogi powiatowej prowadzącej do Ośrodka Edukacji Leśnej, jej wyposażenie oraz budowę tzw. terenowych punktów edukacyjnych. Dofinansowane zostaną także wycieczki edukacyjne i warsztaty ekologiczne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Konińskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec. Celem przedsięwzięcia jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej, wpisującej się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowaniu postaw ekologicznych mieszkańców gminy.

 

europ    PROW    urzd 

 

W piątek, 12 października 2018 r. w Rychwale Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Aleksandry Musiałowskiej podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę oraz doposażenie świetlic wiejskich. Gmina Grodziec uzyskała dofinansowanie w wysokości 962 625 zł .W podpisaniu umów towarzyszył nam starosta koniński Stanisław Bielik.

 

W dniu 01 października 2018 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Grodźcu (stołówka) odbędzie się spotkanie edukacyjno-informacyjne dot. realizacji programu antysmogowego „Czyste Powietrze” organizowane przez WFOŚiGW w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Grodziec.

logo

Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny i informacyjny, składa się z trzech bloków tematycznych:

  • pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie,
  • drugi informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze,
  • w trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.


W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który realizowany będzie w latach 2018-2029 finansowana będzie, w przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, nowoczesne kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła.