Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach została podpisana umowa z wykonawcą na realizację największej i najdroższej w dziejach naszej gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Dotyczy ona budowy kanalizacji sanitarnej w Grodźcu.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 2677 m w ciągu m.in. ulic: Młyńskiej, Wiatraki, Leśnej i Wierzbowej oraz kolektora tłocznego o dł. 209 m wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja ta pozwoli docelowo na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 104 gospodarstw domowych i zarazem zwiększenia stopnia skanalizowania gminy o blisko 50% w stosunku do stanu obecnego.

 - Warto przy tym dodać, że kluczowa dla realizacji tego przedsięwzięcia była wcześniejsza (w 2020 r.) rozbudowa oczyszczalni ścieków o drugi zbiornik typu SBR (wartość zadania: blisko 2 mln zł), która pozwoliła na zwiększenie wydajności oczyszczalni o 100% w stosunku do stanu zastanego (tj. z 300 do 600 m sześciennych przerobionych ścieków na dobę) – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.

Wartość całkowita tegorocznego zadania to blisko 7 milionów 360 tysięcy złotych, z czego 4 miliony 985 tysięcy złotych stanowią środki pozyskane przez Gminę Grodziec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych a pozostałą część dofinansowanie z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Wykonawcą zadania jest firma BUD-AN Sp. z o.o. z Kalisza.

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 1

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 2

Najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy - zdjęcie 3

 

Na kanwie podpisanej dziś umowy z Wykonawcą z początkiem wakacji zostanie rozpoczęta  największa inwestycja drogowa w historii gminy Grodziec. Po ponad 30 latach oczekiwań, mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w Grodźcu na tzw. „Działkach”  doczekają się w końcu nowych dróg asfaltowych i brukowych.

 - Nie ukrywam, był to jeden z moich priorytetów w tej kadencji i wcale nie dlatego, że na tym osiedlu się wychowałem. Mieszka tu ponad 400 osób z tendencją wzrostową i to dla nich, począwszy od 2017 r. (wówczas jeszcze jako radny) czyniłem starania dotyczące wykonania przez Gminę dokumentacji projektowej, a dziś dzięki Państwa zaufaniu i zdobytym osobiście na ten cel środkom finansowym mogę tę inwestycję realizować – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.

Drogi asfaltowe i brukowe powstaną na 9 ulicach: Polna, Ogrodowa, Słoneczna, Kwiatowa, Pogodna, Wrzosowa, Łąkowa, Świerkowa, Szkolna. Dodatkowo w ciągu ulicy Słonecznej i części ulicy Polnej zostanie wymieniona w całości sieć wodociągowa.

Wartość całkowita inwestycji wyniesie blisko 6 730 000,00 zł, z czego 4 970 000,00 zł stanowią środki pozyskane przez Gminę w ramach Programu Polski Ład.

Wykonawcą inwestycji jest IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dziedzicach.

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 1

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 2

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 3

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 4

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 5

Podpisanie umowy na budowę dróg na „Działkach” - zdjęcie 6

 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Grodziec po raz kolejny otrzymała od Samorządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól.

Na tę okoliczność,  15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Rzgów Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak podpisał stosowną  umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.

Środki finansowe z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 137 250 zł zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Nowa Ciświca – etap 1.  

Środki finansowe z budżetu  województwa wielkopolskiego na budowę drogi w Nowej Ciświcy - zdjęcie 1

Fot. źródło: Portal LM.pl

Środki finansowe z budżetu  województwa wielkopolskiego na budowę drogi w Nowej Ciświcy - zdjęcie 2

Fot. źródło: Portal LM.pl

Środki finansowe z budżetu  województwa wielkopolskiego na budowę drogi w Nowej Ciświcy - zdjęcie 3

Fot. źródło: Portal LM.pl

 

Gmina Grodziec dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” rozpoczęła realizację zadania polegającego na budowie zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu oraz przebudowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie. Koszt obu inwestycji to ponad 1,5 mln zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2022 roku.

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 1

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 2

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 3

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 4

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 5

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 6

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 7

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 8

Modernizacja kompleksu sportowego w Grodźcu i przebudowa boiska w Królikowie - zdjęcia 9