W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w związku z zagrożeniem epidemicznym od 14 października 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Grodziec poprzez ograniczenie w bezpośredniej obsłudze interesantów.

  1. Kontakt jest możliwy poprzez stanowisko obsługi Klienta utworzone w kasie Urzędu Gminy Grodziec (pokój nr 5) lub po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym. W przypadku umówienia wizyty w urzędzie należy stawić się o wyznaczonej godzinie.
  2. Sprawy można załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
  3. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporządzenia aktu zgonu, aktu urodzenia i wydania dowodu osobistego.
  4. Niezbędne druki można pobrać na stanowisku obsługi Klienta lub na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy

Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta bankowe.

Numery telefonów kontaktowych:
63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec

722 323 128 – Zarządzanie kryzysowe
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP 
Fax: 63 306 70 05

Prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych, zachowanie bezpiecznych odległości oraz przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z płynów dezynfekcyjnych.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

..