Grodziec, dnia 20 stycznia 2022 r.

OR.0002.36.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./

z w o ł u j ę XXXVI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 26 stycznia 2022 roku /tj. środa/ o godz. 13:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

Grodziec, dnia 20.01.2022 roku

 

INFORMACJA

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 STYCZNIA /WTOREK/ 2022 ROKU O GODZ. 11:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC UL. GŁÓWNA 17; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.