Starosta Koniński zawiadamia

 

o rozpoczęciu prac geodezyjnych realizowanych w oparciu o zamówienie pn: "Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie konińskim.

 

Pełna informacja do pobrania

 

OGŁOSZENIE

 

    Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że posiada  w sprzedaży drewno opałowe.

 

Więcej informacji do pobrania.

 

 

OR.0002.32.2017

Grodziec, dnia 20 października 2017 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

               Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875)  na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę  XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 26 października 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30

w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec