GRODZIEC, DNIA 30 KWIETNIA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ GODZINY POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZADU, BUDŻETU I PORZADKU PUBLICZNEGO

 

Z GODZINY 13.00 NA GODZINĘ 10.00

 

DNIA 8 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kazimierz Kaźmierski

 

traktor

 

KONKURS
WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku”. Ostateczny termin zgłaszania się kandydatów upływa 31.05.2019 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.umww.pl/.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 63-248-55-00 wew. 23 lub w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, pokój nr 10.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

PSZOK

 

W dniach 02.05.2019 r. oraz 04.05.2019 r.
PSZOK nieczynny!

 

 

Drodzy Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że w dniach 2 maja 2019 r. (czwartek) oraz 4 maja 2019 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w Gminie Grodziec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2017 r. do godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 3, 

- Nr 2, w liczbie 1, 

- Nr 3, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

/-/ Michał Jankowski