OR.0002.39.2018

Grodziec, dnia 04.04.2018 r.

 

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.).

z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 12 kwietnia 2018 roku / tj. czwartek/ o godz. 11.00
w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec przy ul. Leśnej 50

 

komunikat maly

 

Grodziec, dnia 30 marca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 04 KWIETNIA 2018 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 13.00.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski