Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”.
Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody!

 

Więcej informacji pod linkiem http://ekonomiaspoleczna.pisop.pl

 

dzialania logo

 

OR.0002.31.2017                                                                                          

Grodziec, dnia 02.10.2017 r.

                                           

Mieszkańcy Gminy Grodziec

                     

               Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./

 

z w o ł u j ę  XXXI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 10 października 2017 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie uprzejmie informuje, że pozyskała środki na rozwój MŚP na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 8 000 000,00 zł (wartość projektu 9 500 000,00 zł).

W załącznikach szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielenia pożyczki. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pozyczki-wielkopolska.pl.

 

Pożyczka Rozwojowa Wielkopolska

Mikropożyczka Wielkopolska