Grodziec, dnia 12.06.2017

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec.

 

    W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, która wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2017r., informujemy o ponownym obowiązku dokonywania zgłoszeń do właściwego administracyjnie Urzędu Gminy, drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ podlega karze pieniężnej.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

plakat polkolonie 2017 maly