OR.0002.1.2018                                                                                                                                   Grodziec, dnia 14.11.2018

                                                                                                   MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

            W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Grodziec wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

                                                        zapraszam na I sesję Rady Gminy Grodziec, która odbędzie się
                                                                w dniu 23 listopada 2018 roku /tj. piątek/ o godz.10.00
                                                                  w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec (Sala Ślubów)

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu

Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, informujemy, że

12 listopada 2018 roku (poniedziałek) Urząd Gminy w Grodźcu

będzie nieczynny.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

Grodziec, dnia 07.11.2018 r.

OR.0002.47.2018

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./

z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 15 listopada 2018 roku /tj. czwartek/ o godz.10.30
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 07 listopada 2018 r.

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 15 LISTOPADA /CZWARTEK/ 2018 ROKU O GODZ. 8:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak