logo

 

 

 

 

Oddział Terenowy w Poznaniu

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promuje produkty regionalne, tradycyjne oraz ekologiczne. Działania podejmowane są w wydarzeniach i kampaniach własnych, imprezach, wystawach, największych targach, wydarzeniach branżowych, na portalach społecznościowych, w lokalnych oraz ogólnopolskich mediach. Trendy, na których opiera się strategia działań to patriotyzm konsumencki, zdrowy styl życia (sport i dieta), wzrost turystyki krajowej, większa rola emocji w procesach zakupowych.
    Aby osiągnąć cel niezbędna jest Państwa pomoc w przygotowaniu bazy producentów w aplikacji mobilnej Polska Smakuje https://www.polskasmakuje.pl/ która zgromadzi informacje o lokalnych rolnikach i producentach prowadzących sprzedaż swoich wyrobów. Dzięki temu rozwiązaniu konsumenci za pomocą telefonu komórkowego z dostępem do internetu szybko sprawdzą, jacy producenci znajdują się w najbliższej okolicy, wyszukają konkretne produkty, a także sprawdzą, co i gdzie w danym regionie mogą kupić.

Do pobrania:

 

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu informuje, o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

 

Na wnioski złożone do 31 sierpnia 2018 r. realizacja świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2018 r.
Na wnioski złożone od 1 września do 31 października 2018 r. realizacja świadczeń za październik nastąpi do 30 listopada 2018 roku.
Na wnioski złożone po 31 października 2018 r. świadczenia przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

 

Kierownik GOPS

/-/Danuta Mikołajczyk

 

    W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat
w uprawach rolnych, które powstały w wyniku suszy w 2018 r.
    Szacowaniu strat wyrządzonych przez suszę w Gminie Grodziec podlegają następujące uprawy:

  • zboża ozime
  • zboża jare
  • rośliny strączkowe
  • łąki trwałe/pastwiska
  • krzewy owocowe
  • truskawki
  • drzewa owocowe
  • warzywa gruntowe

 

 

WOT

Więcej informacji.