piesUwaga !

 

Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających psów, co do których istnieje podejrzenie, że uciekły swoim właścicielom. Przypominamy właścicielom zwierząt o ich obowiązkach, a w szczególności o:

 • prowadzeniu psa na smyczy (bez względu na wielkość psa),
 • zabezpieczaniu swojej posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
 • niewprowadzaniu psów na place zabaw dla dzieci.


Większość przypadków wałęsających się psów wynika z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po terenach gminy, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców, szczególnie dzieci.

Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia. Nieprzestrzeganie przepisów prawa skutkuje m.in. KARĄ GRZYWNY NAWET DO 1000zł.

Pamiętajmy, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę".

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Grodziec, uprzejmie informuję, że firma Rekopack Sp. J. z siedzibą w Koninie, zajmuje się recyklingiem, czyli odzyskiem odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych, następujących rodzajów:

 • folii po sianokiszonce - stretch (folia miękka produkowana w kolorach białym, zielonym lub szarym);
 • folii po kiszonkach (czarna, czarno-biała grubsza folia);
 • folii ogrodniczych tunelowych i perforowanych różnych typów z wyjątkiem folii podkładowych oraz włóknin;
 • zużyte worki po nawozach;
 • zużyte BIG BAGI;
 • wszelkie folie opakowaniowe ( kaptury po cegle, nawozach itp.)

 

Jeśli macie Państwo odpady foliowe, których chcielibyście się pozbyć,
należy dokonać zgłoszenia pod numerem telefonu:

tel. 601 458 935

lub drogą mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, iż Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie 2019".
Szczegóły programu oraz pliki do pobrania dostępne poniżej oraz pod adresem:

http://www.sswp.com.pl/dzialaj-lokalnie-2019.html

 

Do pobrania:

 

    Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. poz. 246) Komisarz Wyborczy w Koninie I wykonujący czynności wyborcze na obszarze swojej właściwości terytorialnej obejmującej powiaty: kolski , koniński, turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. informuje:

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione:

  1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
  2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
  3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.