W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poniżej linki do pobrania ogłoszeń naborów

Ogłoszenie nr 1G

Ogłoszenie nr 2G

Ogłoszenie nr 3G

Ogłoszenie nr 4G

Ogłoszenie nr 5G

 

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 poniżej linki do pobrania ogłoszeń naborów

Ogłoszenie nr 5/2017

Ogłoszenie nr 6/2017

Ogłoszenie nr 7/2017

Ogłoszenie nr 8/2017