list Prezesa maly

Do pobrania.

 

OR.0002.40.2018

Grodziec, dnia 01.06.2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 05 czerwca 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00
w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030.
 5. Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

KRUS

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Koninie

 

 

Rehabilitacja lecznicza za pośrednictwem KRUS

    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS .
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada Centra Rehabilitacji Rolników w:

 • Szklarskiej Porębie
 • Iwoniczu Zdroju
 • Horyńcu Zdroju
 • Kołobrzegu
 • Jedlcu
 • Świnoujściu

 

sluzba maly