Grodziec, dnia 02 czerwca 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 8.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch

 

 

Grodziec, dnia 01 czerwca 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH DNIA 07 CZERWCA 2017 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 14:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska