Grodziec, dnia 30 marca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 04 KWIETNIA 2018 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 13.00.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski

 

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości listę nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na okres 21 dni, tj. od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

Do pobrania: