Grodziec, dnia 12 czerwca 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
          DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU /WTOREK/ GODZ. 8.30

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch

 

Grodziec, dnia 08 czerwca 2018 r.

INFORMACJA

 

             INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25  CZERWCA  /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    

 

1)    KOMISJA REWIZYJNA;

2)    KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3)    KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4)    KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

 

Grodziec, dnia 08.06.2018 r.

OR.0002.41.2018

 

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 ze zm./.

z w o ł u j ę  XLI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 25 czerwca 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00

w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

 

Nadleśnictwo Grodziec informuje o rozszerzeniu pól zabiegowych zabiegów ratowniczych (oprysków chemicznych), ograniczających występowanie szkodliwych owadów. W załączeniu mapa z lokalizacją planowanych dodatkowych pól zabiegowych.

 

W legendzie mapy są to obszary oznaczone hasłem „proponowane pola zabiegowe [LP] i [LN] – gdzie „LP” oznacza lasy będące własnością Skarbu Państwa, a „LN” lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

 

Do pobrania: