W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 19.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Do pobrania:

 

Grodziec, dnia 14 września 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

  • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 13.00.

 

Przewodnicząca Komisji

                   /-/ Iwona Popieluch   


Grodziec, dnia 14 września 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  • KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 11.00.

 

Przewodnicząca Komisji

                   /-/ Agata Różańska