piesekW związku z nasileniem problemu wałęsających się psów - w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci - przypominamy właścicielom psów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami (trzymaniu psów na terenie własnej posesji) i możliwości wyprowadzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

Za szkody spowodowane przez psa pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia.
Niedostosowanie się do przepisów prawa skutkuje m.in. karą grzywny do 250 zł.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/Anna Andrzejewska

 

ogloszenie male

Do pobrania.

 

konkurs2018

Do pobrania:

 

Grodziec, dnia 21 września 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

               PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 13.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Popieluch