W piątek 3 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisała umowę o przyznanie pomocy dotyczącą realizacji operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Targ zdjecie male

 

Mimo nie najlepszej aury Gmina Grodziec nie zwalnia tempa jeśli chodzi o inwestycje. Po nowej drodze w sołectwie Junno przyszła kolej na Mokre i plac zabaw w tej miejscowości. Pieniądze na ten cel pozyskano z programu LEADER we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.
Przypomnijmy, że 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowy na dofinansowanie 3 zadań. W grupie tej znalazło się również zadanie pn. „Mokre – wieś przyjazna mieszkańcom” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Mokre. Całkowita wartość projektu to 63 827,00 zł z czego Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 610,00 zł, tj. 63,63%. Budowa placu zabaw przyczyniła się do integracji lokalnej społeczności, w prace przygotowujące teren pod montaż urządzeń zabawowych zaangażowało się wielu mieszkańców sołectwa.

Mokre male

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będzią „Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych” oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian”.

 

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

 

Do pobrania: