GRODZIEC, DNIA  11 PAŹDZIERNIKA  2016 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 


    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU  I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO – DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU  /WTOREK / 2016 ROKU GODZ. 13:00.

 


Przewodnicząca Komisji

 /-/ Iwona Popieluch

 

Szkolenie PROW

kontakt