OGŁOSZENIE

            Urząd Gminy w Grodźcu informuje mieszkańców Biskupic, że w dniu 17.09.2018r. - poniedziałek, od godziny 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu konserwacji sieci wodociągowej.

            Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                            Wójt Gminy Grodziec
                                                                                          /-/ Anna Andrzejewska

Do pobrania:

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie dosyć głośno zrobiło się o programie „Czyste Powietrze”, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków, a także na wymianę źródeł ciepła. Dodatkowo program przewiduje możliwość uzyskania pożyczki na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W Wielkopolsce Program będzie wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach programu zaplanowano cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców. Spotkania mają zostać zrealizowane w każdej gminie i składają się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy blok związany jest z edukacją ekologiczną, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka. Cześć druga zawiera informacje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze, natomiast trzecia jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Harmonogram aktualizowany jest na bieżąco i dostępny na stronie:

http://www.wfosgw.poznan.pl/spotkania-informacyjne-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/

Zainteresowanie Programem jest bardzo duże, mieszkańcy również kontaktują się z Gminami, szukając informacji o możliwości uzyskania dofinansowania.

W załączeniu przesyłam Państwu ulotkę Programu Czyste Powietrze, informacje o Programie, a także wymagania techniczne jakie powinny spełniać elementy modernizowane w ramach Programu. Dodatkowo na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu utworzona została zakładka „Czyste Powietrze”, na której w momencie uruchomienia naboru, dostępne będą wszystkie dokumenty (wniosek, regulamin, załączniki itp.):

http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Zachęcam do śledzenia strony internetowej www.wfosgw.poznan.pl

Do pobrania:

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 11.09.2018 r. do 03.10.2018 r. następujące wykazy:

  1. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do dzierżawy;

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500  wew. 25.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Do pobrania:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Stary Borowiec działka 330/1