DYŻUR

Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec

 

  Przewodniczący Rady Gminy Grodziec uprzejmie informuje, że przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 8:00 do 10:00 w pokoju nr 13 lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy.

Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Pani Krystyna Szynkiewicz w biurze Rady Gminy, pokój nr 14, tel. (63) 2485500 wew. 30.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

WÓJT GMINY GRODZIEC


informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 24.05.2016 r. do 14.06.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 10, tel. 63 24 85 500 wew. 23.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Informacja na BIP.

 

GRODZIEC, DNIA 19  MAJA  2016 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

1) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, HKULTURY I SPRAW SOCJALNYCH – DNIA 24  MAJA /WTOREK / 2016 ROKU GODZ. 13:00.

 


Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska