W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 07.11.2017 r. do 28.11.2017 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy.

 

           

OR.0002.33.2017

Grodziec, dnia 03 listopada 2017 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

                                          

    Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875)  na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę  XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 07 listopada 2017 roku /tj. wtorek/ o godz. 8.30

w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak


 

NPRCZ2017