arr

 

    W związku z realizacją przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie projektu pt.: "Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla subregionu konińskiego" i tym samym pełnieniem funkcji Operatora dla subregionu konińskiego, czyli podmiotu odpowiedzialnego za dystrybucję środków unijnych przezaczonych na finansowanie kosztów usług rozwojowych (w tym m.in. szkoleń, kursów, usług doradczych, studiów podyplomowych, itp.) informujemy o możliwości korzystania z usług dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

    W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie do usług rozwojowych dla siebie oraz swoich pracowników nawet do wysokości 80% kosztów w/w usług. Łączna kwota, o jaką może wnioskować przedsiębiorstwo wynosi aż 100.000,00 zł. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/

 

 

Grodziec, dnia 11 maja 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
    DNIA 19 MAJA 2017 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 8:00.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski