Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Grodziec.

Więcej informacji na stronie: http://bip.grodziec.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty  

 

Plakat spis rolny

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020) to badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. Najbliższy spis odbędzie się w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Celem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest:

  • dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej
  • zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznych dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej społecznej na wsi
  • analiza zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD)
  • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych.

 

Do pobrania: