Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Grodziec.

Więcej informacji na stronie: http://bip.grodziec.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty