Zgodnie art. 8a ust. 2. ustawy o powszechnym spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
Jeśli zatem jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to jak najszybciej!
Jednocześnie uwzględniając napływające opinie i sugestie respondentów, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej.
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla użytkowników gospodarstw rolnych odpowiednio z:
- miasta Konin i powiatu: konińskiego, tureckiego, kolskiego:
– 63 24 99 403,
– 63 24 99 412,
– 63 24 99 423.
Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8.00-20.00.
Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń po kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!

 

Plakat - Uruchomienie dodatkowych linii telefonicznych z możliwością dokonania samospisu.