Szanowni Państwo

Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Gminy Grodziec Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Jeśli:
- masz ukończone 18 lat,
- cieszysz się nieposzlakowaną opinią,
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,
- posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
zgłoś swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego dniach 1-9 luty 2021 r. w Urzędzie Gminy Grodziec.

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie: http://bip.grodziec.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty

 

Wójt Gminy Grodziec
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Mariusz Woźniak