Szanowni Państwo

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r. termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Jeśli:
- masz ukończone 18 lat,
- cieszysz się nieposzlakowaną opinią,
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,
- posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
zgłoś swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego w terminie do 16 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Grodziec.

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie: http://bip.grodziec.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty

 

Wójt Gminy Grodziec
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Mariusz Woźniak