Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs dla gmin w których użytkownicy gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r. dokonają samospisu internetowego.
Na gminy o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw w kanale samospisu czekają cenne nagrody: komputery, monitory, urządzenia wielofunkcyjne i tablety.
Mieszkańców Gminy Grodziec którzy się jeszcze nie spisali zachęcamy do dokonania samospisu.

INFOLINIA SPISOWA
22 279 99 99

Dodatkowe numery dla miasta Konin i powiatu: konińskiego, tureckiego, kolskiego:
- 63 24 99 403,
- 63 24 99 412,
- 63 24 99 423.

Spis przez internet
https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

Zapraszamy do dokonania samospisu w Gminnym Biurze Spisowym w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec - pokój nr 15, tel.: 63 248 55 00 w. 29 lub 23

 Plakat 1 - Spis Rolny          Plakat 2 - Spis Rolny

 

 

PSR2020 - spisz się przez internet

 

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Jeśli jednak jeszcze tego nie zrobiłeś, nie denerwuj się! Wciąż na Ciebie czekamy!

By ułatwić Ci dokonanie samospisu, niezależnie od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla użytkowników gospodarstw rolnych z:
- miasta Konin i powiatu: konińskiego, tureckiego, kolskiego:
- 63 24 99 403,
- 63 24 99 412,
- 63 24 99 423.

Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy telefonach rotacyjnie codziennie od godziny 8:00 – 20:00.
Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj się później - właśnie kogoś spisujemy!

Spis rolny - plakat informacyjny