Grodziec, dnia 29 września 2020 roku

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 9 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, 
Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski

Grodziec, dnia 24 września 2020 roku

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 WRZEŚNIA /WTOREK/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62 – 580 GRODZIEC

 

  • KOMISJA REWIZYJNA;
  • KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  • KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

Grodziec, dnia 24 września 2020 roku

OR.0002.23.2020

                                                                                                                        MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713
z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

na dzień 30 września 2020 roku /tj. środa/ o godz. 9.00

w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 15 września 2020 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/85/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 listopada 2019 roku zwołuję na dzień 23 września 2020 roku na godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański