W terminie 10.05.2023 - 10.06.2023 roku przeprowadzony zostanie lokalny konkurs grantowy w ramach Programu Działaj Lokalnie 2023. Szczegóły zawarto w załącznikach.

 

Do pobrania:

 

 

Grodziec, dnia 28 kwietnia 2023 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 11 MAJA /CZWARTEK/ 2023 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.


Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 25.04.2023 r. do 16.05.2023 r. wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Grodziec, przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

Do pobrania:

 

Grodziec, dnia 20 kwietnia 2023 roku

OR.0002.53.2023

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572/

zwołuję  LIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 25 kwietnia 2023 roku /tj. wtorek/ o godz. 11:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A