Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem dnia 2 maja 2024 r. (czwartek) oraz 4 maja 2024 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Grodziec dn.  26 kwietnia 2024 roku

OR.0002.1.2024

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    W związku z Postanowieniem NR 424/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 21 kwietnia 2024 roku w sprawie zwołania I sesji Rad Miast i Gmin z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Koninie I wybranych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Zapraszam na I sesję Rady Gminy Grodziec IX kadencji,
która odbędzie się w dniu 7 maja 2024 roku /tj. wtorek/ o godz. 12:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec