Grodziec, dnia 17 kwietnia 2024 roku.

OR.0002.68.2024

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę LXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 18 kwietnia 2024 roku /tj. czwartek/ o godz. 14:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec