Spotkanie tematyczne pn.: „Neutralność klimatyczna i dekarbonizacja, ESG i Zrównoważona Działalność - jak przygotować MŚP do nadchodzących zmian?” - logo

 

„Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie organizuje spotkanie tematyczne pn.: „Neutralność klimatyczna i dekarbonizacja, ESG i Zrównoważona Działalność - jak przygotować MŚP do nadchodzących zmian?”

Jest to pierwsze spotkanie w cyklu spotkań tematycznych dotyczących transformacji biznesu na model Zrównoważonej Działalności. Niniejszy cykl szkoleń ma na celu ułatwienie zrozumienia przez MŚP na czym polega stojące przed nimi wyzwanie i dostarczenie wskazówek i pomocy do przygotowania praktycznych rozwiązań.

Grodziec, dnia 12 lutego 2024 roku.

OR.0002.65.2024

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 lutego 2024 roku /tj. środa/ o godz. 15:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 LUTEGO (CZWARTEK) 2024 ROKU O GODZ. 14:00 W „ALTANCE” W STARYCH GRĄDACH 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski