Grodziec, dnia 2 maja 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 10 MAJA /WTOREK/ 2022 ROKU W URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 13:00.

 

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Kamil Rezler

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 10 MAJA (WTOREK) 2022 ROKU O GODZ. 13:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 4 MAJA (ŚRODA) 2022 ROKU O GODZ. 8:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek