INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że od 2023 roku należności z tytułu podatków lokalnych należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.

Każdy podatnik otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego wraz z decyzją wymiarową za 2023 rok.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

    Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 38,62-580 Grodziec.

    Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy.

 

Grodziec, dnia 11 stycznia 2023 roku

OR.0002.48.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40/

z w o ł u j ę XLVIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 18 stycznia 2023 roku /tj. środa/ o godz. 12:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec