Grodziec, dnia 23.05.2024 roku 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 29 MAJA /ŚRODA/ 2024 ROKU O GODZ. 8:30 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Grodziec, dnia 23 maja 2024 roku

OR.0002.2.2024

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609/

 

z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Grodziec IX kadencji
na dzień 29 maja 2024 roku /tj. środa/ o godz. 11:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną, dwunastą już edycję otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” dla uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Termin naboru wniosków upływa 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach:

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_77---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-2024051714

lub

https://wow.umww.pl/ruszyla-xii-edycja-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych/

 

Grodziec, dnia 10 maja 2024 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 21 MAJA /WTOREK/ 2024 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC O GODZINIE 8:00.

 

Przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

 /-/ Bogumiła Michalak