OGŁOSZENIE

 

    Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że posiada  w sprzedaży drewno opałowe.

 

Więcej informacji do pobrania.

 

 

OR.0002.32.2017

Grodziec, dnia 20 października 2017 r.

Mieszkańcy Gminy Grodziec

 

               Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875)  na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę  XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 26 października 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 8.30

w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

 

EKOkredyt Prosument II - skorzystaj z preferencyjnego finansowania instalacji OZE


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska 40 mln zł, w tym do 12 mln zł na dotacje, z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi na zakup i montaż instalacji OZE, m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę.

BOŚ rozpoczął swój program "EKOkredyt Prosument II" od 16 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie banku: https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii

 

1    2