Grodziec, dnia 27 czerwca 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO
POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
W DNIU 7 LIPCA 2022 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 9:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

WÓJT GMINY GRODZIEC

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 07.06.2022 r. do 28.06.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

 

/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec

Do pobrania:

 

 

Rajd rowerowy Na jagody - plakat

Do pobrania:

 

 

woda logo

 

W dniu jutrzejszym tj. 03.06.2022 r. (piątek)
w godzinach od 8.00 do 15.00 wystąpią
utrudnienia w dostawie wody
w miejscowościach:  Grodziec -  ul. Wiejska
oraz Wielołęka, w związku z prowadzeniem
robót budowlanych.  

Za utrudnienia przepraszamy.