Do pobrania:

Ostrzeżenie

Grodziec, dnia 4 czerwca 2024 roku

OR.0002.3.2024

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, 721/

 

zwołuję III sesję Rady Gminy Grodziec IX kadencji
na dzień 25 czerwca 2024 roku /tj. wtorek/
o godz. 8:30 w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 29 maja 2024 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

            INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 6 CZERWCA /CZWARTEK/ 2024 ROKU O GODZINIE 11:00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agnieszka Raszczyńska