Grodziec, dnia 10 maja 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 19 MAJA /CZWARTEK/ 2022 ROKU W URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

 

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Kamil Rezler

 

WIR logo

 

 

 

 

 

Rolniku!

- jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy

- lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu,

- złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych zjawisk atmosferycznych,

możesz się ubiegać o pomoc!

 

Grodziec, dnia 4 maja 2022 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ MIEJSCA POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 12.05.2022 ROK O GODZ. 8:00

Z URZĄD GMINY GRODZIEC UL. GŁOWNA 17; 62 – 580 GRODZIEC

NA

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODŹCU UL. GŁÓWNA 38;62 – 580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

Grodziec, dnia 2 maja 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku zwołuję na dzień 12 maja 2022 roku na godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański