Grodziec, dnia 20.01.2022 roku

 

INFORMACJA

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 STYCZNIA /WTOREK/ 2022 ROKU O GODZ. 11:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC UL. GŁÓWNA 17; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Uwaga Mieszkańcy!

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” informujemy, iż dzień 21 stycznia 2022 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2022.

Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Koninie po 21 stycznia 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Do pobrania:

 

 

WÓJTA GMINY GRODZIEC
ZWOŁUJĘ

 

w dniu 3 lutego 2022 roku o godz. 14:30 w Sali OSP Królików zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Królików Czwarty w celu wyboru sołtysa.

Uprzejmie proszę wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa o udział w zebraniu.

 

Do pobrania:

 

 

    Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 38,62-580 Grodziec.

    Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy.