INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Uprzejmie informuję, że nabór na stanowisko Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu zostaje wydłużony do dnia 19 stycznia 2022 roku.

W związku z powyższym dokumenty aplikacyjne można składać do godz. 15:30 w dniu 19 stycznia 2022 r. w formie i sposób określony w naborze.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grodźcu
/-/ Kinga Krysiak

 

    Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2022. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem dostępny jest do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem, w Urzędzie Gminy w Grodźcu (pokój nr 10) oraz w Starostwie Powiatowym w Koninie.

    Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie lub wysłać pocztą tradycyjną na adres starostwa) wraz z oświadczeniem.

    Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100 % kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 14 STYCZNIA (PIĄTEK) 2022 ROKU O GODZ. 11:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 r. w zakresie „Czystego Powietrza”.

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.