PSZOK - logo

Informujemy, że od dnia 23 września 2021r. (czwartek) wznawiamy pracę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grodźcu.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania.

Godziny otwarcia pozostają bez zmian:

Wtorek 08:00 – 15:00
Czwartek 08:00 – 15:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-13:00

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Przypominamy, że producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez tegoroczną suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października 2021 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1.   Czy wnioski o oszacowanie strat związanych z suszą można składać tylko za pośrednictwem aplikacji?

Tak. Od 2020 r. wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Grodziec, dnia 2 września 2021 roku

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
W DNIU 13 WRZEŚNIA 2021 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 9:00.

 

                                           Przewodnicząca Komisji

 

                                       /-/ Aneta Dąbek

Grodziec, dnia 2 września 2021 roku

I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 10 WRZEŚNIA /PIĄTEK / 2021 ROKU
O GODZINIE 11:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

                                                                                               /-/ Dawid Latański