Grodziec, dnia 20 kwietnia 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 28 KWIETNIA 2022 ROKU /CZWARTEK/ GODZ. 10:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

 

Grodziec, dnia 30 marca 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 7 KWIETNIA /CZWARTEK/ 2022 ROKU W URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

 /-/ Kamil Rezler

 

 

 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Grodziec!

Aglomeracja Konińska, w tym Gmina Grodziec przygotowuje obecnie wspólną „Strategię rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”. Uczestnicząc w spotkaniu, które odbędzie się 16 marca 2022 roku o godzinie 10.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec, Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodziec macie Państwo realny wpływ na jej kształt, cele i kierunki działań.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, podczas którego zapoznamy się z Waszymi opiniami o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych.

Wyniki badania będą wykorzystane przy diagnozowaniu, planowaniu i podejmowaniu przez samorządy Aglomeracji Konińskiej decyzji dotyczących kierunków rozwoju, pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych w skali całej Aglomeracji do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie planowania rozwoju z wykorzystaniem środków unijnych.

Władze samorządowe Gminy Grodziec

Zespół Projektowy WOKiSS

wokiss logo                                                          Herb UG Grodziec 

Ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

 

Do pobrania: