W dniu jutrzejszym tj. 30.12.2022 r. (piątek) w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi polegającymi na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej zamknięta zostanie ul. Młyńska (kolor czerwony). W związku z powyższym nie będzie możliwy dojazd do posesji w godzinach 7.00-17.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym - 30.12.2022 - zdjęcie

 

W dniu jutrzejszym tj. 28.12.2022 (środa) w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi polegającymi na odtworzeniu nawierzchni asfaltowej zamknięta zostanie ul. Wiatraki. Poniżej przedstawiamy proponowany objazd tj. przez miejscowość Mokre i ul. Młyńską. (kolor niebieski)

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, że Powiat Koniński ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Wniosek wraz z oświadczeniem dostępny jest w Urzędzie Gminy Grodziec (pokój nr 10) oraz w Starostwie Powiatowym w Koninie, a także na stronach internetowych Urzędu Gminy Grodziec
i Starostwa Powiatowego.

Wnioski wraz z oświadczeniem należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie w terminie od 2 stycznia do 16 stycznia 2023 r. Dofinansowanie obejmuje 100 % kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie powiatu konińskiego. Ponadto wnioskodawca powinien dokonać wszelkich formalności wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

Dodatkowo przypominamy, że osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie gminy Grodziec przedkładają Wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest" w terminie od 2 stycznia do dnia 31 stycznia 2023 r. za rok poprzedni.  

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak