Uprzejmie informuję, iż została otwarta specjalna linia dedykowana zgłaszaniu szkód powstałych wskutek nawałnicy, która miała miejsce zeszłej nocy.

Wszelkie szkody (szczególnie na budynkach mieszalnych i gospodarczych) proszę zgłaszać pod numerem telefonu 733-404-252 lub bezpośrednio w siedzibie GOPS w Grodźcu.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Grodziec, dnia 15 lutego 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 24 LUTEGO /CZWARTEK/ 2022 ROKU W URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15:00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Kamil Rezler

 

Grodziec, dnia 7 lutego 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 15 LUTEGO /WTOREK/ 2022 ROKU W URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

 /-/ Kamil Rezler

 

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2022 roku w pokoju nr 5 (obok kasy) przyjmowane będą wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Wnioski dostępne w pokoju nr 5 oraz na stronie urzędu.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta Gminy Grodziec wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r do 31 stycznia 2022 r. W przypadku posiadania bydła dodatkowo należy załączyć zaświadczenie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi 110 litrów oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40 litrów oleju napędowego na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 zł na 1 litr oleju napędowego.