Komunikat
z dnia 24 stycznia 2022 r.
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnych Porad
Obywatelskich zamknięte
do 28 lutego 2022 r.

Do pobrania:

 

Warsztaty - "Obowiązki podmiotów w zakresie  korzystania ze środowiska"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

DEPARTAMENT  KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU

zaprasza na warsztaty pn.: 

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

  

które odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00,

w formie on-line poprzez platformę zoom.

 

Grodziec, dnia 20 stycznia 2022 r.

OR.0002.36.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm./

z w o ł u j ę XXXVI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 26 stycznia 2022 roku /tj. środa/ o godz. 13:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A