Grodziec, dnia 28.11.2022 roku

 

I N F O R M A C J A

 

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 5 GRUDNIA /PONIEDZIAŁEK / 2022 ROKU O GODZINIE 13:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

    Uprzejmie informuję, że trwa przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy w tym również ze względu na zmianę zasad przyznawania dodatku od osób, które otrzymały decyzje odmowne z uwagi na fakt złożenia wniosku jako osoba druga w gospodarstwie domowym. Osoby takie mogą ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy pod warunkiem, że podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracowników GOPS w Grodźcu są w stanie wykazać, że posiadają oddzielne lokale (tj. oddzielna kuchnia, pokoje i/lub łazienka) i jednocześnie nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania.

    Wnioski można ponownie składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w terminie do 30 listopada 2022 roku.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grodźcu
/-/ Kinga Krysiak

 

Grodziec, dnia 18.11.2022 roku

 

I N F O R M A C J A

 

    INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 LISTOPADA /PIĄTEK / 2022 ROKU O GODZINIE 12:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

Grodziec, dnia 15 listopada 2022 roku

OR.0002.46.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005, 1079/

z w o ł u j ę XLVI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 21 listopada 2022 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec