Grodziec, dnia 15.09.2022 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 WRZEŚNIA /CZWARTEK/ 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

 

Uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o charakterze socjalnym -  stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2022/2023.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium mija 15 września br.

Wnioski należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:

 

WÓJT GMINY GRODZIEC

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30.08.2022 r. do 20.09.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: