bioodpady - zdjęcie

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości  bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

    Pozyskane od Państwa  dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. W sprawozdaniu raportowane będą informacje dotyczące poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu - wymagany poziom za rok 2023 r. zgodnie z ustawą wynosi 35%. Jeżeli gmina nie osiągnie wymaganego poziomu, zostanie nałożona na gminę kara administracyjna. Do obliczenia poziomu wlicza się wszystkie frakcje odpadów, min. bioodpady kompostowane "u źródła". Oznacza to możliwość wykazania wyższych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

 

PRZERWA W DOSTAWIE WODYwoda logo

W dniu jutrzejszym tj. 03.01.2024 r. (środa)
w godzinach od 10.00 do 12.00 w związku z
konserwacją sieci wodociągowej wystąpi
przerwa w dostawie wody w miejscowości
Grodziec - ul. Młyńska i ul. Wierzbowa.
Za utrudnienia przepraszamy.

Grodziec, dnia 2 stycznia 2024 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 10 STYCZNIA /ŚRODA/ 2024 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

 

 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

 /-/ Kamil Rezler

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) 2023 ROKU O GODZ. 16:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski