Grodziec, dnia 15 listopada 2023 roku

OR.0002.62.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm./

 

z w o ł u j ę LXII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 23 listopada 2023 roku /tj. czwartek/ o godz. 12:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 15.11.2023 roku 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 LISTOPADA/CZWARTEK/ 2023 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

 

  1.  KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

 

Po raz kolejny pomogliśmy naszym rolnikom! - zdjęcie 1

   Na kanwie pozyskanego przez Gminę Grodziec dofinasowania z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie do 27 500,00 zł była możliwa realizacja zadania umożliwiająca usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Grodziec. Ogółem, z programu skorzystało 69 rolników, którzy oddali łącznie blisko 51 ton różnego rodzaju folii i odpadów. Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 12 170,66 zł i została w całości sfinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie i Gminy Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak