Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”. Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach:

  1. na największą wielkopolską pyrę
  2. oraz na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”

 

Grodziec, dnia 18 sierpnia 2022 roku.

OR.0002.42.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 sierpnia 2022 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec