Grodziec, dnia 1 grudnia 2022 r.

OR.0002.47.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm./

 

z w o ł u j ę XLVII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 20 grudnia 2022 roku /tj. wtorek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 5 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) 2022 ROKU O GODZ. 12:30 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego 

/-/ Kazimierz Kaźmierski

 

                                              

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 5 GRUDNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Grodziec, dnia 28.11.2022 roku

 

I N F O R M A C J A

 

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 5 GRUDNIA /PONIEDZIAŁEK / 2022 ROKU O GODZINIE 13:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański