Grodziec, dnia 30 listopada 2023 roku

OR.0002.63.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm./

z w o ł u j ę LXIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 grudnia 2023 roku /tj. czwartek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

Grodziec, dnia 30.11.2023 roku  

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 GRUDNIA/PONIEDZIAŁEK/ 2023 ROKU O GODZ. 14:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

 

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

 

Grodziec, dnia 22 listopada 2023 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 29 LISTOPADA /ŚRODA/ 2023 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Kamil Rezler

Grodziec, dnia 15 listopada 2023 roku

OR.0002.62.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm./

 

z w o ł u j ę LXII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 23 listopada 2023 roku /tj. czwartek/ o godz. 12:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec