Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w bezpłatne użyczenie zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Do pobrania:

 

 

Grodziec, dnia 24 października 2023 roku

OR.0002.61.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm./

z w o ł u j ę LXI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 30 października 2023 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 11:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 24.10.2023 roku 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30 PAŹDZIERNIKA/PONIEDZIAŁEK/ 2023 ROKU O GODZ. 8:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.