Grodziec, dnia 24 października 2023 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 6 LISTOPADA 2023 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 9:00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek

 

Grodziec, dnia 20 października 2023 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

   INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA /PONIEDZIAŁEK/ 2023 ROKU O GODZINIE 14:15 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KONTROLNE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów od dnia 1 stycznia 2024 r. poprzez:

  • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
  • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
  • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Grodziec, dnia 9 październik 2023 roku.

OR.0002.60.2023

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

zwołuję LX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 11 października 2023 roku /tj. środa/ o godz. 13:30
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec