Grodziec, dnia 14 lipca 2023 roku.

OR.0002.57.2023

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz.40, 572) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę LVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 17 lipca 2023 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 15:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Przyjazna wieś - plakat