Grodziec, dnia 2 maja 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku zwołuję na dzień 12 maja 2022 roku na godz. 8:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański

 

Grodziec, dnia 2 maja 2022 roku

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 10 MAJA /WTOREK/ 2022 ROKU W URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 13:00.

 

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Kamil Rezler

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 10 MAJA (WTOREK) 2022 ROKU O GODZ. 13:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska